شنبه, ۱۷ خرداد , ۱۳۹۹
   

Comments

مسأله ی روز، باید همچنان خیزش آبان و پی آمد های آن باشد، نه قاسم سلیمانی / محمد علی اصفهانی — 15 دیدگاه

 1. حالا چرا برای اینکه بودجه مجاهدین تو جیب تو برود آمده ای اینجا؟ برو به دولت آمریکا شکایت کن.

 2. فکر میکنم آقای اصفهانی ومیلیونهادیگرآنقدرانگیسی بدانند که کلمه مجاهدین در بیاینه وزارت امور خارجه امریکاکه در سایت رسمی این وزارت خانه درج گردیده است را با کلمه اپوزیسیون!اشتباه نگیرند.
  همچنین این میلیونهانفرآنقدر انگیسی میدانند که قدغن کردن تماس افراد دولتی با مجاهدین را با قدغن کردن تماس سفارت خانه!هااشتباه نگیرند.
  تعریف های مشمئز کننده وبه عرش رساندن خمینی که اززمان تاسیس مجاهدین در سال هزار وسیصدو چهل وچهارآغاز وتا پایان سال هزاروسیصدو پنجاه ونه ادامه یافت یکی از اصلی ترین عوامل صاف شدن جاده اجتماعی بقدرت رسیدن خمینی بود.
  ما فرودستان که بیشترین ضربه را از بقدرت رسیدن خمینی در یافت کرده ایم این خیانت مجاهدین ومزدوری آنها برای صدام وبرای امپریالیستها را نه فراموش میکنیم ونه می بخشیم.
  وای بروزی که در پس آن بود فردائی.

 3. وزارت خارجه آمریکا اجازه تماس گیری همه گروهای اپوزیسیون را با سفارت ممنوع کرد نه فقط مجاهدین را. خصومت هیستریک داشتن با مجاهدین، و یا هر نیروی اپوزیسیون دیگر و یا حتی رژیم، کاری بغایت ارتجاعی است. آنارکوسندیکالیست

 4. آقای اصفهانی عرض کردم جنگ نمیشود.
  فقط این وسط خواب های پنبه دانه ای مجاهدین تبدیل به کابوس شد.بویژه پس از آنکه وزیر امور خارجه امریکا آب پاکی را ریخت روی دستشان وهر گونه تماس افراد دولتی با این فرقه فناتیک اسلامی را ممنوع کرد.

 5. در پدیده شناسی طبقه حاکم و بردگان مزدی
  .
  بردگان مزدی شرکت کننده در مراسم تدفین سلیمانی باید بدانند که رژیم و دولتهای غربی همگی ارباب آنها هستند و با هم و در مجموع بکمک هم آنها را استثمار میکنند. چرا میگویند سلیمانی جنایت کرده، چرا نمی گویند خامنه ای کرده؟ چرا سلیمانی را هدف میگیرند نه خامنه ای را که به او دستور میداد؟ چون خامنه ای را جز طبقه خود میدانند اما سلیمانی را نوکر خود؟ وقتی با هم جنگ میکنند، اول نوکران همدیگر را می کشند. اگر کار بجای باریک بکشد، ممکن است سراغ همدیگر بروند اما آنهم با اما و اگر های بسیار زیاد.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 6. پیام موشکی جمهوری اسلامی به آمریکا: لطفا اجازه بدهید که ما ارباب بردگان مزدی خودمان بمانیم، منافع ما مشترک است. آنارکوسندیکالیست

 7. ایران هم که تلافی اش را کرد و گفته ادامه میدهد. احتمالا آمریکا هم دست ایران را از داشتن موشک فلج خواهد نمود و بعد ترقی بازی دو طرف همینطور به صورتهای گوناگون ادامه خواهد یافت و شاید هم جنگی تمام عیار شود. یادم می آید که صدام هم موشک به اسرائیل می انداخت. ایرانی ها موشک انبار کردند و باید خالی ش کنند، آمریکا هم کلی موشک و هواپیما و بمب دارد که باید امتحانشان کند. این وسط ما بردگان مزدی قربانی آنها خواهیم بود.
  .
  حالا هرچه شود، بردگان مزدی دو طرف باید فاصله بگیرند تا آسیب نبینند. جنگ ها را آمریکا و غربی ها آغاز کردند، اما مقاومت جمهوری اسلامی از همان روز اول ارتجاعی بود و هرگز واجد شرایط برای مبارزه با سرمایه داری جهانی نبود. در حقیقت جمهوری اسلامی به سرمایه داری جهانی پیوست تا اثبات کند از طبقه خود آنهاست و حاضر است در استثمارگری شریک آنها باشد تا به رژیم ش کاری نداشته باشند. اما امپریالیسم سرمایه داری جهانی به این کارها کاری ندارد و منطق خودش را دارد. اگر لازم ببیند کار خودش را میکند.
  .
  جمع کردن جمعیت برای سوگواری بی درد و سر کار ساده ای است و همه بردگان مزدی حاضرند از بردگی دست بکشند و در مراسم سوگواری استراحت کنند. در صد کوچکی از آن بردگان مزدی در جنایتهای رژیمشان شرکت میکنند. همیشه در انقلابات نیز، درصد کوچکی انقلاب میکنند و بخش بزرگی از طبقه کارگر همیشه تماشا میکند و یا از دور حمایت. این یک امری طبیعی است.
  .
  ما بردگان مزدی کمونیست به این آتش بازی ها کاری ندریم و در آن شرکت نمی کنیم. کار تبلیغ و ترویج ضد سرمایه داری (ضد بردگی مزدی) در هر شرایطی ممکن است و باید صبور بود. یک ساختمان که ساخته می شود ماهها طول میکشد. یک وقت برف می بارد و کار تعطیل است و یک وقت باران می آید و کار محدود، اما ساختن ساختمان ادامه پیدا میکند تا اینکه تمام شود. انقلاب علیه بردگی مزدی مثل کار ساختمان است، ساختن تدریجی حاکمیت تشکلات ضد سرمایه داری کارگری بر سرنوشت زندگی اجتماعی خود. این کار احتیاج به فرهنگ سازی دارد، باید صبور بود و با حوصله. چون استثمار می شویم، همیشه حق با ماست.
  .
  اینها آخرین کامنتهای من با نام آنارکوسندیکالیست است. بزودی دوباره به طبقه ناشناسها خواهم پیوست، البته کمی طول میکشد.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 8. آقای اصفهانی یکی دو روز دیگر کامنت مرا دوباره بخوانید که گفتم جنگ نخواهد شد.

 9. ریاکاری سرمایه داری جهانی و هواداران ریز و درشت آن ، از جمله حاکمین جمهوری اسلامی، در مسئله تخریب اماکن فرهنگی واقعا مضحک و خنده دار است. اینها حاضرند ده ها و صدها میلیون برده مزدی را در میدانهای جنگ به قتل برسانند و چه رژیم و چه آنها هر روز در حال کارکر کشی هستند، و همین الان دارند چندین بیلیون از آنها را استثمار میکنند، اما برای دو تا دیوار خرابه بازمانده از اجداد استثمارگرشان اشگ تمساح می ریزند. در ثانی، ممکن است منظور ترامپ از مراکز فرهنگی مساجد و قبر مقدسین شیعه و قبر خمینی باشد نه تخت جمشید شاهان غارت گر و استثمارگر و بقایای تاریخ عیاشی و جهانخواری شرم آور آنها.
  .
  این آخرین کامنت من تحت نام آنارکوسندیکالیست است. منهم دوباره به ناشناسها خواهم پیوست.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 10. آقای اصفهانی مثل اینکه حرف شازده رضا پهلوی در مورد ریزش نیروی های سرکوب گر و چرخیدن آنها بسوی خلق را باور نموده است.
  زمانیکه در این چهل سال و اینهمه کشتار هنوز یک مزدورریزش نکرده است شما روی چه حساب باز کرده اید؟.
  روی احساسات انسانی مزدوران؟.یعنی چیزی که سر سوزنی در آنها پیدا نمیشود؟.
  شمااگر مقایسه مکانیکی بین حکومت شاه وقوایش وحکومت اسلامی وقوایش بکنید دچاراشتباه محاسبه استراتژیک بزیان اردوگاه خلق شده اید.
  قوای نظامی حکومت اسلامی که حتی کولبران خردسال را نیزبدون کوچکترین شکی می کشد و از مردان بسیاری از دهکده های بلوچستان آنقدر بجرم حمل قاچاق گازوئیل و نارگی و…کشته که با کمبود مرد مواجه میباشند وانگشتان دست دزدان!را قطع میکند ودختران وزنان را با کتک و کشیدن مو بسمت ماشین زندان میبرد و…نه پاسدار است ونه بسیجی که یا از همان مرزبانان شریف! ارتشی است ویا از پلیس معمولی.
  البته از مزدوران مسلح رژیم وحتی رده های بالای آنهاریزش خواهد شد اما در چه صورت؟.
  در صورتیکه از زور خلق وافقی شدن بلرزند وببینند تعادل قوادر حال بهم خوردن بنفع اردوگاه خلق است.
  این شازده ما بیش تر از اینکه نگران مقتول باشد نگران سلامت قاتل وشغل او در آینده میباشد.شما گول نخورید که هر گونه تشویق به مدارا ومدارا موجب جری تر شدن این وحوش ارتشی وپلیس وبسیج وسپاه و…میشود.

 11. تهدید زدن مراکز فرهنگی از سوی ترامپ و تکیه وی روی این موضوع که برخی ازآنها بسیار عالی هستند که در معنی آدرس تخت جمشید وپاسارگارد میباشد هیچ توضیح منطقی وحتی نظامی نمی تواند داشته باشد بجزتحریک حس ناسیونالیستی آن بخش از جامعه که به هردلیلی به ایران باستان وکوروش و…روی آورده است به پشت آخوندا وساختن همبستگی آخوندی از همه آحاد ملت.
  ترامپ میخواهد از درون فضای جنگی به بزرگترین معامله امریکا با رژیم در این چهل ساله دست یافته و آن را بنام خود ثبت کند.
  تجربه این چهل ساله واز جمله گروگان گیری نشان میدهد معامله ها وزد وبندها همواره در زیر هیاهو ومشاجره انجام گرفته است.
  بی چاره مجاهدین که سرنوشت خود را سالهاست به سیاست امریکا گره زده وهر بار مانند دوره کلینتون و بوش علیرغم خوش رقصی های مشمئزکننده تا لب چشمه رفته وتشنه برگشته اند.

 12. رژیم جمهوری اسلامی قبر رضا شاه را تخریب کرد. خودش از اولین تخریب کننده های آثار فرهنگی بود. بعد از جمهوری اسلامی طالبان در افغانستان چنین کرد.
  آنارکوسندیکالیست

 13. همان کاری که جمهوری اسلامی با کارگران ایران میکند، دولت آمریکا با رژیم میکند. حاکمین ایران با ترامپ روبرو نیستند، با کپی خودشان روبرو هستند. لیاقت رژیم دولت ترامپ است.
  .
  تمایلات ناسیونالیستی خود را که تمایلاتی ضد بشری ست از بین ببرید و به یگانگی و وحدت بشریت فکر کنید و اینکه تنها راه رهائی از استثمار و مصیبتهای اجتماعی، انقلاب جهانی طبقه کارگر (بردگان مزدی) علیه نظام پلید و ضد بشری سرمایه داری موجود در ایران و جهان میباشد. به تبلیغات جمهوری اسلامی و جمع کردن سیاه لشکرش توجه نکنید. جمهوری اسلامی و تمام مرتجعین جهان ببر کاغذی هستند. وقتی کارگران خرافات را کنار بگذارند و به واقعیت زندگی طبیعی و بردگی خود و به کلاه برداری و ریاکاری سرمایه داران اسلامی و غیر اسلامی حاکم پی ببرند، کاخ حکومتی استثمارگران حاکم یک شبه فرو خواهد ریخت. تضمین این موضوع در این حقیقت انکار ناپذیر است که تمام ثروت و قدرت حاکمین ایران و جهان وابسته به نیروی کار ما بردگان مزدی میباشد. ما بدون سرمایه داران توان بقا و رفاه داریم اما آنها بدون ما نه. فقط ناآگاهی و بی عملی ماست که به قدرت آنها و حاکمیتشان منجر شده است، نه چیز دیگر. نایستادن در مقابل استثمارگران، ما را سزاوار رنج و محنت میکند. ما مسئول آینده خود هستیم. جامعه کمونیستی که جامعه ای است بری از استثمار و جنگ و دولت و پر از عشق به همنوع، فقط محصول اراده و عمل کارگران است و بس.
  .
  زنده باد ایده رهائی بردگان مزدی ایران و جهان از نظام ضد بشری سرمایه داری.
  .
  آنارکوسندیکالیست.

 14. ساختن مارشال رومل وژنرال مونت گمری وپاتن و…تیتو از لات ولمپنی بنام جاج قاسم از سوی دستگاه سیاسی وتبلیغاتی همین امریکا وانگلیس و…انجام شد ونه از سوی چین وروسیه.
  ساختن قهرمان مبارزه ضد امپریالیستی وضد صهیونیستی از بچه پاسداری بنام احمدی نژاد از سوی همین سرمایه داری انجام شد ونه از سوی روسیه وچین.
  ساختن قهرمان دموکراسی اسلامی وگفتگوی تمدنهاازآخوند دست دهمی بنام خاتمی ازسوی همین دستگاه سیاسی وتبلیغاتی بورژوازی انجام شد ونه از سوی چین وروسیه.
  ساختن رهبر انقلاب اسلامی و معجزه ضد امپریالیستی قرن و…از آخوندی بنام خمینی که در سال چهل وسه آمادگی خود را برای نوکری امریکا وحفظ منافع اش در ایران رامکتوب و توسط آخوند کمره ای تسلیم سفارت امریکا میکند باز هم توسط دستگاه سیاسی وتبلیغاتی امریکا وانگلیس وفرانسه و…بورژوازی غرب ودرخت سیب آن انجام میشود ونه بورژوازی چین ومافیای روسیه.
  صدها وصدها واقعیت عینی غیر قابل انکاراز بدو پروسه بقدرت رساندن خمینی تا هم اکنون که شاهد اجماع علنی نمایندگان سیاسی بورژوازی اروپا وچین و جناح قدرت مند بورژوازی امریکابر علیه خط ضد رژیمی ترامپ وتیمش میباشیم نشان میدهد این رژیم بر خلاف تبلیغات وارونه غرب ورژیم ومزدورانش از درون منافع استراتژیک بورژوازی جهانی زاده شد وروی پای آن ایستاده است وسرکوب وکشتارداخلی رژیم وصدور انقلاب اسلامی!که شما نام بحران سازی برآن گذاشته اید اگر تا مین کننده منافع استراتژیک بورژوازی جهانی نبود اولا که بقدرت نمی رساندنش ودوما اگر اشتباه محاسبه ای در بقدرت رساندن خمینی انجام شده بود سرمایه داری جهانی سر حکومت اسلامی را به بهانه های گوناگون واز جمله گروگان گیری بریده بود.

 15. بحران واژه درستی است. ولی مقاله همه جیز را نگفته. کمی بیشتر بگوئیم.
  .
  نمیتوان آشغال را زیر فرش کرد و انتظار داشت خانه تمیز بماند. دیر و یا زود آشغالها بیرون می آیند. نمی توان تضادهای سرمایه داری جهانی را در خاورمیانه نادیده گرفت و فقط به سرنگونی فکر کرد.
  .
  بحران آفرینی فقط صفت مشخصه جمهوری اسلامی نیست،صفت مشخصه جامعه طبقاتی است. فعلا که می بینیم نه فقط جمهوری اسلامی ، بلکه کشورهای غربی هم کلی بحران آفریده اند: عراق،یمن،سوریه،لبنان،لیبی ، افغانستان،انگلیس، کره، ونزوئلا ، دریای چین در آینده و کشورهای آفریقائی. ناگفته نماند که تبت چین را هم دائم انگولک میکنند. دیروز در چین بودائی ها بودند و حتی حالا اسلامیون.
  .
  برخلاف نظر نویسنده، من فکر میکنم که دولت آمریکا کاملا توانائی آغاز جنگ با دولت ایران را دارد و دولت ایران هم مشتاق آن می باشد و پشت اش گرم است و البته تنها گزینه اش است. میتوان گفت که روسها الان دلشان نمی خواهد وارد جنگ بشوند ولی حتی این هم اگر طرف مقابل مصمم باشد، برای آنها، مثل سوریه،به یک اجبار تبدیل می شود. بین دولت ایران و آمریکا، مسئله فعلا فقط این است که کدام جنگ را شروع کند. دولت بوش ماه ها کوشش کرد تا شرایط ذهنی را برای حمله به عراق آماده کند و موفق هم شد. قتل سلیمانی به دولت ایران هم کمک کرد و ره یکشبه بود، بجای ماه ها هزینه و رشوه تبلیغاتی. در واقع دولت آمریکا کار ایران را راحت کرد. واقعیتش، بر خلاف نظر نویسنده، این است که سلیمانی اصلا مهم نبود. اگر مهم بود براحتی در خیابانهای بغداد سوار ماشین نمی شد.
  .
  وضعیت فعلی ادامه تضادهای امپریالیستی گذشته می باشد. سرنگونی شاه، دولت ایران را به بخش شرقی سرمایه داری جهانی نزدیک نمود. ادامه تضادهای درونی سرمایه داری جهانی و نحوه برخورد امپریالیستهای غربی، این گرایش را بیشتر و بیشتر نمود. حال راه حل آمریکا، برداشتن سد ایران است، چه با تغییر رژیم و یا نوکر کردنش. راه حل امپریالیستهای “شرقی” هم نگه داشتن رژیم است تا بافر امنیت آنها باشد. اگر اطلاح طلبان حاکم می شدند، کوشش آمریکا حفظ رژیم بود. اما برای حاکمیت اصلاح طلبان، باید ریشه رژیم را واقعا کند که البته اطلاح طلبان در آن ناکام ماندند. اینکار از طریق تغییر تدریجی قانون اساسی انجام می شد. اصل رژیم این را میداند و خفه اش کرد. سوسیال دموکراتهای وطنی این را میدانند.
  .
  جنگ مسلحانه توده ای، و یا توده ها، فقط وقتی ارزش دارد که ذهنیت دارندگان اسلحه، ذهنیت درستی باشد. فعلا چنین ذهنیتی دیده نمی شود، برای همین مبارزه مسلحانه توده ای میشود مثل سوریه که اینهم راه حل نیست.
  .
  تا اینجا، همه مسائل استثمارگران بود. مسئله ما بردگان مزدی،چیز دیگری است.
  .
  راه حل طبقه کارگر ایران انقلاب کمونیستی علیه سرمایه داری داخلی و جهانی توسط اتحاد با طبقه کارگر جهان است. بدون این نوع انقلاب و الغای بردگی طبقه کارگر ایران و جهان، ژنرالهای آتی دولت جانشین جمهوری اسلامی هم به قتل خواهند رسید. مگر آلنده شیعه اسلامی بود؟ تازه نظامی هم نبود. بردگی و قتل و جنگ و غارت و انحصار و جنایت و فساد و مواد مخدر و فاحشگی و فقر و غیره، همگی خصوصیات جامعه طبقاتی هستند نه دموکراتیک بودن و یا نبودن دولتها. دولتها اساسا فاسدند. اگر دموکراتیک بودن دولتها حل قضیه بود، الان مردم کشورهای غربی در بهشت برین زندگی میکردند و هر چند وقت یکبار شورش نمیکردند. در این کشورها، مافیای مواد مخدر عزت و احترام بیشتری دارد تا یک کارگر. راه حل مسائل اجتماعی ایران و جهان یکی است: الغای بردگی مزدی. این ذهنیت لازم است. بدون این ذهنیت، دور باطل بحرانها ادامه خواهد داشت.
  .
  آنارکوسندیکالیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Page generated in 0٫889 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار