سه شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۹
   

Comments

‏پگاهِ جنگ با خامنه ای و کفتارھایش
بهنام چنگائی
— 17 دیدگاه

 1. شونیسم آریائی مثل خمینسم و تز ولایت فقیه او یک بیماری اجتماعی است. بیماری ی که موجب می شود که طبقه کارگر ضرورت وحدت خود را علیه نظام بردگی مزدی نبیند و وارد جنگی شود که چیزی نیست جز به قتل رساندن کارگران دیگر.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 2. شهریار برابری خواه نیست، طرفدار نظام استثمارگرانه سرمایه داری است. بازنده ای است که چشم به ارباب شدن مجدد دارد. خط کشی طبقاتی دست نخواهد خورد و مرز بین استثمارگر و استثمارشونده همیشه روشن است.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 3. جناب شهریار سلام؛

  شما بخوبی به ابعادی از هویت و بازتاب های حکومت اسلامی ولائی تبهکار اشاره کرده اید و دریغا که دایره ی اثرگذاری رسانه ای ما در سطح اپوزیسیون مردمی و برابریخواه در مقایسه با رژیم بسیار ناتوان است؛ با اینوجود توانسته ایم گلوگاه چرندسرائی کلیت دین دولتی را تنگ و تنگ تر کنیم و می باید بی دلسردی به روشنگری ها و افشاگری هایمان با همه توش و توان ادامه دهیم و البته خواهیم داد. باسپاس

 4. وحدت ضد رژیمی باید ضد استثماری باشد ، در غیر اینصورت، رقابت اربابان است.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 5. ماهیت جریانهای مختلف اپوزیسیون در ارتباط با روابط سرمایه داری که روابطی استثمارگرانه است باید دقیقا آشکار شود و این سرنگونی را مشروط میکند..
  .
  حتی لنینیستها هم به هر نوع سرنگونی ی علاقه نداشتند. مارکسیستها می توانند به یادداشتهای لنین برای شرکت در کنفرانس سال ۱۹۱۹ در مورد نحوه برخورد به شورشهای مستعمرات مراجعه کنند که در آن در تزی ذکر کرده که از مبارزات ارتجاعی خانها و آخوندها علیه استعمارگران دفاع نمی کنند.
  .
  وضعیت امروز ما هم بنوعی مثل آن موقع است. از مبارزات ارتجاعی سلطنت طلبها، هواداران نظام سرمایه داری و امپریالیستها علیه رژیم نباید دفاع کرد و وحدت با آنها در حقیقت وحدت با استثمارگران است.
  .
  جنگ مرتجعین با هم جنگ ما نیست و ما تا آنجائی که در توان داریم باید مبارزات توده های برده مزدی را به مبارزات ضد بردگی مزدی تبدیل کنیم تا نتیجه فعالیتها و اعتراضلت و شورشها به نفع مرتجعین تمام نشود. اینکار را نکردند و سرنگونی شاه بنفع مرتجعین اسلامی تمام شد. وحدت حول سرنگونی بدرد نمی خورد. فقط وحدت حول الغای بردگی مزدی با ارزش است.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 6. جناب شهریار، تا وقتی که استدلال نکنی و به سئوالات پاسخ ندهی حرفی با شما نیست. اگر تصمیم ت عوض شده، استدلال بیاور که چرا سرنگونی طلبی باید نامشروط باشد. من دلیل آوردم که چرا باید مشروط باشد. بعلاوه من پشت هواداری از بردگان مزدی پنهان نمی شوم. من خودم برده مزدی بودم و هستم و خواهم بود. البته اگر تو از طبقه استثمارگر هستی، دلیلی نمی بینم که از کامنتهای من خوشت بیاید و کامنتهای من برای پسند استثمارگران نیست.
  آنارکوسندیکالیست

 7. جناب چنگائی.
  با اینکه همواره عرایظم راخطاب به شما می نویسم تا مودبانه به ایادی رژیم وزائده وهمکار آن یعنی فرقه زبان زرد های مجاهد حالی کنم دیالوگ با آنهایعنی افتادن در دامی است که رژیم از زمان حجت السلام محمد خاتمی فرزند خلف آیت الله محمود طالقانی چوب زیر بغل امام خمینی گور بگوری برای ایجاد منطقه خاکستری بین خود ودشمنانش پهن نموده است اما باز با این حال اینان از سر وظیفه برای باز کردن بحث های صناریه غاز خود را به کوچه علی چپ می زنند تا شاید کسی پایش را در تور رژیم بگذارد.این خط دقیقاهمان خطی است که بیت رهبری روی شانه ماران خوش خط وخال رژیم با نام مستعار اصلاح طلبان گذاشته است وهمان خطی است که صاحبان استعماری رژیم روی بی بی سی ورادیو فردا و دیگربلند گوهای استعماری سوار کرده است.
  جناب بهنام.
  باری بهر جهت باید با پوزش پیشاپیش خدمتتان عرض کنم اعلامیه موسوی همانقدرفریب کارانه ودر خدمت حفظ نظام است که فرمایشات ورهنمود های آیت الله سیستانی که نتیجه آن دراز کردن یک نوکر دست دهم رژیم ایران وامریکا در پست نخست وزیری برای خواباندن اعتراضات بحق عراقیان وحفظ ساختارسیاسی عراق بنفع بیت خامنه ای بود.
  جناب بهنام.
  حال اگربخش اعتراضی جامعه از روی جنازه اصلاح طلبی رد شده است دلیل آن نمیشود که رژیم بوسیله پادوهائی بمانند موسوی که در اعلامیه خود وبمنظور از زیر ضرب بیرون کشیدن اصل نظام در اوج وقاحت خواستار شناسائی! عوامل کشتار میشود وکروبی که دعوت به انتخابات مینماید برای انحراف ذهنیت مردمان تلاش ننماید.
  جناب بهنام.
  در حالیکه شعار های خیزش دلاورانه ایرانیان و آتش زدن عکس امام خمینی گوربگوری وجانشین امام وتهاجم به دفاتر و…امام جمعه ها نشان از شناسائی خامنه ای جانشین امام ونهاد های سرکوب وی ودر معنی کل نظام بعنوان آمرین وعاملین کشتار و…دارد این بچه آخوند را میاورند به صحنه تا در خواست شناسائی عاملین کشتاربنماید.
  این درست بمانند حرکت انحرافی تحریم مسئول قطع اینترنت از سوی عمو سام بجای عمل به وعده پوشش اینترنت میباشد.
  جناب بهنام.
  جانشین امام و مالک اشتر هایش تلاش نمودند حقیقت جنگ جهانی بودن خیزش ایرانیان را با وارونه گوئی بنفع خود مصادره نمایند.
  اینکه یک به یک خیزش ها در معنی جنگی است جهانی و نا برابر بر علیه سیاست جهان استعماری برای حفظ رژیم یا ستون فقرات جهانی سازی یک حقیقت غیر قابل نیاز به اثبات میباشد.
  از روسیه مافیائی گرفته تا چین کارخانه بورژوازی وتا امریکا وتا انگیس وفرانسه وآلمان وتایک به یک دولت های اروپائی و پادوهای آنان بمانند عمان و قطر…”همه با هم” دردشمنی باتعرض ایرانیان به ستون فقرات جهانی سازی “وحدت کلمه” داشته ودارند.
  جناب چنگائی.
  نمونه کوچک آن در همین هفته گذشته انعام استعمار گران اروپائی به رژیم بابت کشتار وکلا فائق آمدنش بر تعرض شجاعانه ایرانیان بود.
  درهم شکستن رژیم برای صاحبان کره زمین وپادو هایشان درهم شکستن ستون فقرات جهانی سازی و دیکتاتوری سرمایه نظم اهریمنی دهکده کوچک جهانی میباشد ودقیقا بهمین دلیل عینی وحقیقتی بنام تلاش صاحبان زمین برای حفظ رژیم است که قرار دادن هر گونه پیش شرطی برای سرنگونی ولو پنهان شده در پشت اشک تمساح برای کارگران وکلا مزد بگیران نشان از پادوئی دارد.
  شاد وتندست باشید.

 8. جامعه کمونیستی اتوپی و خیالات نیست، راه حل بدبختی های اجتماعی است.
  .
  برای درک این موضوع به شرایطی که بعد از الغای بردگی مزدی بوجود می آید میتوان فکر کرد:
  .
  چون سود نیست، جنگ نیست و بوروکراسی هم نیست، دولت و ارتش هم نیست.
  .
  ارزشی که به بردگان مزدی منتقل می شود:
  .
  تمام سودهای دنیا
  تمام مخارج ارتش
  تمام مخارج بوروکراسی
  تمام ارزش کالاهائی که نابود می شوند تا قیمتها بالا بماند.
  تمام ارزشهائی که صرف کار سیاسی و یا تبلیغاتی
  .
  اقشاری که از بین خواهد رفت:
  .
  سیاستمدار
  تبلیغات چی
  مذهبی-روحانی
  گانگستر
  فاحشه
  نظامی
  پلیس
  .
  در جامعه کمونیستی واقعی، کارکنان محل کار را کنترل میکنند و وسایل تولید خصوصی نیست، عمومی است. هر فرد از محصولات تولید شده در جامعه به اندازه نیازش برداشت میکند. اداره محلات بصورت محل کار در می آید. مسئله رایگان بودن و نبودن آموزش و پرورش و خدمات پزشگی مطرح نخواهد بود چون چیزی قیمتگذازی نمی شود. به احتمال زیاد وضع خانه ها تغییر میکند و آشپزخانه ممکن خیلی کوچک شود چون رستورانها میشوند محل غذا خوری. احتمالا بیشتر وقت کودکان در مهد کودکها و مدارس میگذرد و کودکان برای یاد گیری در روند تولید شرکت میکنند.
  .
  کمونیسم واقعی جامعه دولتهای مارکسیستی نبود و نیست، کمونیسم آنها دروغین است چون کارگران هنوز مزد بگیر و هیچکاره اند و کنترلی بر آینده خود ندارند. کمونیسم دولتهای مارکسیستی حتی با عقاید مارکس هم جور در نمی آمد و اساسا دیکتاتوری حزبی سرمایه داری دولتی بود.
  .
  به ما ایده های آشغال سرمایه داران دموکرات و محافظه کار را نفروشید. همین الان داریم این آشغالها را تجربه میکنیم.
  .
  آنارکوکمونیست

 9. جناب روزبه ایرانی،
  .
  سئوال کرده اید:
  .
  “این که معترضان کمونیست نیستند آدمکشی ج.ا. را موجه میسازد؟ و اصلآ شماقبول دارید رژیم اسلامی جنایتکار وآدمکش است؟”
  .
  کمونیستی نبودن جنبشهای اعتراضی آدمکشی جمهوری اسلامی را موجه نمیکند چون اعتراضات به حق هستند. کمونیستی نبودن فقط دیکتاتوری را علیه طبقه کارگر توسط یک قشر از اربابان سرمایه به قشر دیگر منتقل میکند. مخالفت من با شورشها نیست با اهداف و متد است.
  .
  رژیم جمهوری اسلامی از همان روز اول که هویدا و فرخ روپارسا و سایر سران نظامی و ساواکی ها را اعدام کرد، جنایت را آغاز کرد چون اعدام جنایت علیه بشریت است. بعد شروع کرد به قتل فعالین کرد و بعد عملیات تروریستی و سرکوب مخالفان به درجه کمتری تا کودتا علیه بنی صدر که بعد از آن دستش برای جنایات بیشتر باز شد تا امروز.
  .
  اما کلا همه دولتها جنایت کرده و میکنند. مثلا حمله به عراق توسط آمریکا و غربی ها جنایتکارانه بود و موجب کشته شدن ۱٫۵ میلیون عراقی شده که بمراتب از کشتار جمهوری اسلامی بیشتر است. اصلی و اساسی ترین کار دولتها جنایت علیه بشریت است و دموکراتیک ترین دولتها هم کارشان چنین است. من کلا با وجود دولت و آدم کشی و بوجود آوردن نهاد برای این کار مخالفم.
  .
  فکر کنم به سئوالاتان پاسخ دادم. خوشحال می شوم که بیشتر سئوال کنید.
  .
  آنارکوسندیکالیست

 10. جناب ناشناس.این که معترضان کمونیست نیستند آدمکشی ج.ا. را موجه میسازد؟ و اصلآ شماقبول دارید رژیم اسلامی جنایتکار وآدمکش است؟

 11. این دروغ است که سرنگونی غیر کمونیستی جمهوری اسلامی دیکتاتوری را از بین می برد. اصل دیکتاتوری دیکتاتوری محل کار است و سرنگونی غیر کمونیستی جمهوری اسلامی این دیکتاتوری را حفظ میکند.
  آنارکوسندیکالیست

 12. مهم این نیست که شورشها از فقیر ها بوده و یا ثروتمندان. مهم این است که کمونیستی بوده اند یا خیر. تا وقتیکه کمونیستی نیستند، برای بردگان مزدی فایده ندارند حتی اکر به سرنگونی بیانجامند.
  آنارکوسندیکالیست

 13. استعداد که کم نداریم. حالا جمهوری اسلامی شده مخترع توپ و تانک و بمب اتم و جت جنگنده. کمونیست هوادار داراها هم پیدا شد. از گند شاهان چه ها که به ارث نرسیده.

 14. نه جناب ناشناس. همه دنیابایدبیایندازجمهوری اسلامی آدمکشی یادبگیرند ویادبگیرندچگونه داراها و نادارهایی راکه این رژیم را نمیخواهند به رگبارگلوله ببندند.ازجمهوری اسلامی فقط میتوان آدمکشی یاد گرفت.

 15. عجب! پس باید به جمهوری اسلامی تبریک گفت که اینهمه پولدار درست کرده که تمام خیابانهای شهرهای ایران را پر کردند. همه دنیا باید بیایند از جمهوری اسلامی یاد بگیرند که چطور ثروتمند درست کند و انقلابیون هم باید اقلیت فقیر جامعه را ول کنند و بروند مثل بقیه پولدار بشوند. واقعا که استعداد این سلطنت طلبان مافوق انسانی ست!

 16. سلام جناب روزبه ایرانی؛

  من از شما سپاسگزارم که نوشته ی مرا خوانده اید، و به دیدگاه انتقادی شما نسبت به مقاله ام ارج و احترام گذارده و به شما همزمان و ناگزیر یادآورمی شوم که بدانید من و ماهای نوعی گریخته و در فاصله ی ۴۰۰۰ ک . م یا دورتر از کشورمان مانده ایم، هرگز بمیل خود و یا از روی تفریح به این جای بقول شما امن و گرم نیامدیم، بل این رژیم نه تنها مرا که بسیارانی را وادارکرد. چراکه هیچ مخالف سیاسی ای را برنمی تابد. چاره چیست؟این رژیم برای ما تنها امکان شعارسرائی و انشانویسی باقی گذارده است.

  اما یادآوری شما بمن از کشتارهای رژیم و بگفته ی خودتان از (بچه پولدارها) قدردانم و بی گمان شما قبول دارید که اینچنین مواردی نسبت به کارگران و توده های پائینی که پیوسته زیر ضرب گرسنگی، بیکاری، ظلم و زور روزانه ی نظام می باشند، بیشتر یکچنین موردی وقوع اش خاص است و البته و در هرحال امری حقوق بشری ست که می باید آمران آن روزی به دادگاه مردم و به دادخواهی علنی فردا کشانده شود. و هرگز هم جایز نبوده و نیست و نمی باید هیچکدام این جنایت ها و کشتارها رژیم گذر کرد و فجایع شان را به فراموش سپرد.

  من بسهم خودم با هرگونه خشونت مخالفم و این افشاگری تان از قشر مرفه و دارا را که آنها هم برای حقوق شهروندی و داشتن آزادی های برابر خود رودرروی زور و تفنگ دین دولتی می ایستند و جانشان را از دست داده و می دهند؛ نه رد نکرده بلکه بدانید که من برای آنهای جانباخته بسیار ارزش نیز قائلم و همینطور با شما پیرامون این فقدان از دوستانی که دیگر نداریدشان با شما احساس همدردی دارم.
  با سپاس

 17. نمیدانم تاحالاچندرژیم ازفاصله ۴۰۰۰کیلومتری باشعاروفحش سرنگون شده که جمهوری اسلامی یکیش باشد .شعاررادرخیابان رودرروی نیروهای آدمکش میدهند نه ازفاصله امن ۴۰۰۰کیلومتری وازکنار بخاری گرم یا توی رختخواب نرم.آقای چنگایی که ازانشاهایت پیداست کمترین شناختی ازایران امروزنداری ونمیدانی ۸۸ و ۹۸ بسیاری ازجوانانی که باگلوله نظامیان کشته شدند 《بچه پولدارها》ای هستندکه مورد نفرت شماو رفقایتانند. عمرن اگربدانید یابخواهید بدانید《چوخ بختیار》های امروزچراوباچه هدفی جلوی گلوله نظامیان سینه سپرمیکنندومیمیرند.وقتی رژیم به درک واصل شدوبه ایران تشریف آوردید خواهیدفهمید .

پاسخ دادن به بهنام چنگائی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Page generated in 1٫054 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار