معوقات مزدی:بدحسابی پیمانکار قطار شهری شیراز ۸ ماهه شد

Print Friendly, PDF & Email

ایلنا: تعدادی از کارگران بخش‌زه کشی مترو شیراز گفتند: پیمانکار این پروژه هنوز حاضر به پرداخت مطالبات مزدی آنها نشده است.

بدحسابی پیمانکار قطار شهری شیراز 8 ماهه شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران که در حال حاضر بابت ۸ ماه مزد معوقه و عیدی و پاداش سال گذشته طلبکارند؛ افزودند: به گفته کارفرمای اصلی تمامی هزینه‌های مربوط به اجرای پروژه متروی شیراز به پیمانکار مربوطه پرداخت شده است اما معلوم نیست که چرا مدیران این شرکت پیمانکاری حاضر نیستند تا از محل اعتبارات دریافت شده به تعهدات مالی خود عمل کنند.

این کارگران که تعداد آنها در حدود ۶۰ نفر است می‌گویند: آنطور که شنیده‌اند پیمانکار این پروژه در دیگر پروژ‌ه‌های عمرانی از جمله احداث قسمتی از آزاد راه تهران- شمال حضور دارد و ظاهرا در آن منطقه نیز کارگرانی که مشغول کارند با مشکلی مشابه روبرو هستند.

آنها می‌گویند از قرار معلوم مدیران شرکت  ارسا در مقام پیمانکار پروژه زه‌کشی قطار شهری اهواز، عواید حاصل از اجرای این پروژه را در دیگر بازارهای مالی هزینه کرده است و همین مسئله باعث ایجاد این وقفه شده است.

کارگران بخش زه کشی پروژه مترو شیراز با اشاره به جوابگو نبودن مسئولین  قطار شهری و سازمان آب و فاضلاب شهر شیراز به عنوان کارفرمای اصلی و ناظر پروژه  افزودند: مطابق قانون کار حتی در انجام کارهای پیمانکاری و مقاطعه‌ای کارفرما اصلی باید بر حسن عملکرد پیمانکار نظارت کند.

کارگران با بیان اینکه شرکت قطار شهری شیراز باید تکلیف نهایی معوقات حقوقی کارگران پیمانکاری زیر مجموعه خود را مشخص کند گفتند: شرکت ارسا ساختمان هر ماه به بهانه نداشتن منابع مالی از پرداخت حقوق کارگران در موعد مقرر طفره می‌رود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.