دوشنبه, ۲۹ مرداد , ۱۳۹۷

Comments

رفرمیسم چپ در باتلاق لابی جمهوری اسلامی — 2 دیدگاه

 1. دلیل دیگر ارتجاعی بودن حزب این است که شغلی می سازد که کارشان مثل آخوندها غیر مولد است که اسمش هست سیاستمدار.

 2. فکر نمی کنم مارکسیسم انقلابی و بلشویکی-ترتسکیستی آلترناتیو سوم باشد، بلکه خودش از آنجا که به کنار زدن تشکلات کارگری خواهد پرداخت و قدرت را به حزب کمونیست می سپارد و اسمش را میگذارد دیکتاتوری پرولتاریا، استالین ساز است و با سرمایه داری دولتی حکومت میکند.
  اینها در کمپ ارتجاع قرار دارند:
  – امپریالیستها، سرمایه داری جهانی
  – رژیم اسلامی
  – اپوزیسیونی که آزادی از بردگی مزدی مرکز تفکرش نیست و آنرا به درست کردن دموکراسی واگذار میکند تا بعدا ارباب بردگان مزدی شود.
  – مارکسیستهائی که در پی درست کردن حزب و بقدرت رساندن تک حزب خود و درست کردن نظام سرمایه داری دولتی هستند.

  انقلابی چه کوششی است؟
  – کوشش برای از بین برن انواع بردگی مخصوصا بردگی مزدی.
  – کوشش در جهت تجدید سازماندهی تولید و مدیریت بصورت شورائی و خودگردانی.

  حزب با سلسله مراتب کار میکند و حزبی که به قدرت می رسد سلسله مراتبش را به قدت می رساند و در واقع همان نظم کهنی که احتیاج به سرنگونی دارد را استوار نگه میدارد. اصولا مقوله حزب مقوله ای ارتجاعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Page generated in 1٫887 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار