دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

Comments

اشرف دهقانی : بگذار برخیزد مردم بی لبخند، بگذار برخیزد! — 3 دیدگاه

  1. با پوزش، متن قبلی باید تصحیح می شد. سوسیالیسم یک آرمان ایده ئالیستی نیست تا شسته رفته و بی عیب بدست آید. سوسیالیسم علمی بر پراکسیس یا «اصل عمل» بنا گردیده است. گذر از نظام مبتنی بر بردگی مزدی به چامعه ای بدون طبقات ، گذاری خونین، پر فراز و نشیب و طولانی است که در جریان خود تلاش برای ساختن آن پرورش میابد، راه می گشاید و موانع و مشکلات عملی بر سر چنین راه عظیمی را از میان برمیدارد. بسادگی فاشیست خواندن استالین ، تنها کوته نظری و درک ایده الیستی از نظم شورایی را نمایان میسازد. درست همانطور که ماتریالیسم فوئرباخ و درک مکانیکی او از واقعیت، به چیزی فراتر از سوسیالیسم تخلی ختم نمیشد.

  2. سوسیالیسم یک آرمان ایده ئالیستی تا شسته رفته و بی عیب بدست آید. سوسیالیسم علمی بر پراکسیس یا «اثل عمل» بنا گردیده است. گذر ار نظام مبتنی بر بردگی مزدی به چامعه ای بدون طبقات ، گذار خونین، پر فراز و نشیب و طولانی ست که در جریان خود تلاش برای ساختن آن پرورش میابد، راه می گشاید و موانع و مشکلات عملی بر سر چنین راه عظیمی را از میان برمیدارد. بسادگی فاشیست خواندن استالین ، تنها کوته نظری و درک ایده الی از نظم شورایی را نمایان میسازد. درست همانطور که ماتریالیسم فوئرباخ و درک مکانیکی آن از واقعیت، به چیزی فراتر از سوسیالیسم تخلی ختم نمیشد.

  3. متاسفانه هنوز نمیدانیم که حزب طبقه کارگری که شما از آن صحبت میکنید چگونه قرار است بجای حاکمیت شورائی بردگان مزدی، حاکمیت فاشیستی استالینی درست نکند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page generated in 5٫169 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار