دوشنبه, ۲۸ اسفند , ۱۳۹۶

Comments

خیزش آزادیخواهانه و عدالتجویانه مردم ایران
فرامرز دادور
— 2 دیدگاه

  1. فعلا گرایش به آزادی به شکل مطلق علیه ارتجاعی مطلق ظهور پیدا کرده و فرم معینی ندارد. قیام فعلا کمبودی در نفی وضع موجود ندارد. هر دو جناح حامی جمهوری اسلامی علیه مردم دست و زبان باز کرده اند و احساس ترس و ناامنی وجودشان را فرا گرفته. دگرگیسی از این آزادی مطلق، یعنی اختیار در تعیین فعالیتهای اجتماعی خود، تا فرم گیری اش به نوعی از ارتجاع، که به معنای نزول ش نیز خواهد بود، به درجه خودآگاهی قیام کنندگان بستگی دارد. افراد قیام اگر همکاری و تعاون پیشه کنند و نه رقابت و حاکمیت، مطلق آزادی فرمی پیدا میکند که منطبق با گرایش منطقی و علمی انسان ، یعنی منطبق به ذات واقعی اش است. هر فرم دیگری، ارتجاعی ست و به انحاء مختلف ضد تعاون و همکاری بشر و در خدمت انشعاب و تخریب انسانیت او خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page generated in 2٫956 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار