محمود صادقی:با چند آقازاده و سردار زاده رفیق شو با چند صد میلیارد بدهی بگو یک ریال هم بدهی ندارم!

Print Friendly, PDF & Email

انتقاد کم سابقه یک نماینده مجلس از وضعیت معوقه های بانکی در ایران

مهم تر از نام ها و اعداد و ارقام خیره کننده مطالبات معوق در نظام بانکی ما تحلیل این پدیده در اقتصاد مااست؛ شاید واژه  بهترین واژه برای تبیین این وضع باشد؛ با چند و  رفیق شو با چندصدمیلیارد بدهی بگو من یک ریال هم بدهی ندارم!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.