چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷

Comments

ازدواج اجباری بند دیگری برای به بردگی کشیدن زنان/ اخگر فرزانه — ۱ دیدگاه

  1. ارتجاع مرحله تاریخی نمی شناسد. در هر لحظه ، بر اساس منافع خود، در بسته عفونتهای تاریخی جامعه را باز میکند تا از حرکت ذهن بردگان به سمت شناخت واقعیات و توانائی های خودشان جلوگیری کند. کار تبلیغی و ترویجی کمونیستهای انقلابی نشان دادن مراحل انقلاب نیست، بلکه بیان نتایج بردگی، یعنی استثمار نیروی کار، در جامعه است.

    جمهوری اسلامی امپریالیستی نیست هر چند با افزایش قدرت و ثروت بدون شک امپریالیستی خواهد شد. برای مرتجع نبودن لازم نیست غیر امپریالیست بود. شرط لازم برای مرتجع بودن استثمارگر بودن است و استثمارگر بودن حتما نباید امپریالیستی باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page generated in 1٫990 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار