چهارشنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۷

Comments

ایران ، کردستان و چپ در خاورمیانه، چگونه می توان به یک اتحاد کمونیستی اصولی دست یافت؟
محمدرضا شالگونی
— ۱ دیدگاه

  1. کودتای اردوغان جزئی از معادله سیاسی ترکیه بود و نشان داد که چطور دموکراسی بورژوائی نوع مطلوب جناب شالگونی توهمی بیش نیست. ‘اگر اردوغان’ فلان و یا بهمان نمی کرد مثل ‘اگر خمینی به ایران نیامده بود’ ، چشم بستن بروی واقعیات است. سوسیالیسم دولتی مارکسیستها در هر دو شکل بلشویکی و سوسیال دموکراتیک ، مبارزه کمونیستی را در هرز راه پولتیک کسب قدرت قرار داده است. بدینجهت رفتارهای ضد حکومت مرکزی حزب کمونیست در کردستان به اندازه هواداری و گریستن آقای شالگونی برای مرگ حاکمین وطنی قابل توجیه است. سوسیالیسم دولتی مدتهاست ورشکسته شده است و کمونیسم شورائی امروزه هر چه بیشتر به عقل جور در می آید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Page generated in 2٫039 seconds. Stats plugin by www.blog.ca
رفتن به نوارابزار