نیاز ۷ فارسی زبان ایرانی و افغانستانی در زندانهای بلغارستان به کتاب فارسی

Print Friendly, PDF & Email

یک تشکل آنارشیستی مدافع زندانیان در بلغارستان به نام “ انجمن زندانیان بلغاری ” نیاز به تعدادی کتاب فارسی برای هفت فارسی زبان زندانی دارند که چهارنفر ایرانی و سه نفر افغان هستند.
اگر ایرانیان و افغانستانی های ساکن بلغارستان امکان اهدای کتاب به این زندانیان را دارند و یا از کشورهای دیگر امکان ارسال کتاب برای این زندانیان را دارید می توانید به آدرس زیر کتاب ها را ارسال کنید تا نیاز کتاب این دوستان فارسی زبان را برآورده کرده باشیم
.
Jock Palfreeman
Kazichene Prison
Kazichene 1532
Region Pancherevo
Sofia
Bulgaria

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.