تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه:حقوق ما ریالیه/ هزینه هادلاریه

Print Friendly, PDF & Email

 تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه

صبح امروز ( هشتم آبان )جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (هشتم آبان) جمعی از بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه در میدان بهارستان تجمع کردند.

در این تجمع که از روزهای قبل در فضای مجازی سازماندهی شده بود، بازنشستگان مختلف کشوری ازجمله معلمان و فرهنگیان بازنشسته شرکت کردند.

خواسته بازنشستگان، اجرای دقیق همسان‌سازی مستمری‌ها، اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و گسترش خدمات بیمه‌ای است.

23

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.