پیام تسلیت هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
علی اشرف درویشیان،آن که از میان محرومان برخاست ؛ با محرومان ماند و برای محرومان نوشت

Print Friendly, PDF & Email

 

 

علی اشرف درویشیان ، هنرمند ، پژوهشگر ، مبارز خستگی ناپذیر و انسان فروتن ، از میان ما رفت. او یکی از حلقه های زیبای زنجیره زرین معلمانی بود که در فرهنگ معاصر ایران ، تعهد به حق حیات و آزادی همه انسان ها و سرسپردگی به رهایی محرومان و مظلومان را آموزش می دهند: در کنار او صمد بهرنگی ، فرزاد کمانگر و دهها انسان پاکباخته دیگر را به یاد بیاوریم و نام زندگی بخش تک تک شان را بر پرچم های مان بنویسیم ؛ آنها فراموش نخواهند شد ، زیرا در راه پیمایی دشوار ، پرفراز و فرود  ، اما باشکوهِ “جنبش مستقل اکثریت عظیم ، برای اکثریت عظیم” ، همیشه پیشاپیش ما ، به ما الهام خواهند بخشید و یاری مان خواهند داد.

درگذشت علی اشرف درویشیان را به خانواده و عزیران او ، به کانون نویسندگان ایران و به همه یاران و هم رزمان اش تسلیت می گوئیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

جمعه ۵ آبان ۱۳۹۶ برابر با ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.