پولان دوی: داستان زندگی زنی از عصیان تا زندان تا پارلمان

Print Friendly, PDF & Email

 از تمامی دوستان و رفقای عزیز که امکان کمک به این پروژه را دارند تقاضا می شود همیاری کنند

کمپین همیاری با سازنده مستند اجتماعی یکی از بحث انگیزترین (و در عین حال گمنام ترین) زنان تاریخ معاصر جهان به نام پولان دوی
چند سالی ست که حسین فاضلی (نانام) نویسنده و سینماگر ایرانی مقیم کانادا درگیر ساختن مستندی اجتماعی در مورد یکی از بحث انگیزترین (و در عین حال گمنام ترین) زنان تاریخ معاصر جهان به نام پولان دوی ست. فاضلی برای تکمیل این فیلم ۹۰ دقیقه ای که در مراحل اولیه تدوین قرار دارد به کمک نیاز داشته و در این رابطه کمپینی به راه انداخته است.
در صورت امکان تقاضا می کنم که به این فیلم ساز ایرانی از هر طریقی کمک کنید. این کمک می تواند به طور باز نشر، کمک مالی و یا از طرق دیگر باشد
تشکر از همکاری شما عزیزان
شاد باشید
لج ور

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.