فوتبال ایران و سوریه، نقش زنان و مردان ایران !
عباس رحمتی

Print Friendly, PDF & Email

 

  • سوریه که نه سابقه تاریخی در فوتبال داشته و دارد و نه فوتبال حرفه ای را تجربه کرده است و در راه بازی های  مقدماتی جام جهانی  با شکست از استرالیا در بازیهای “ِپلی اف” حذف شد. این در حالی است که رژیم بشار اسد، سالهاست  با پاس کاری  ایران  و روسیه جنگ را تجربه میکند. سوریه حکومتی دیکتاتور و غیر مردمی را در پروسه  کار دراز مدت  خود داشته است . مدت  ٣٨ سال است که رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی هم کمکهای مالی  بی حساب و کتاب را به آنها یعنی سوری ها می دهد و در طول شش سال اخیر صدور اسلحه هم چندین برابر شده است و فرستادن مستشار  و مدافعان حرم  بر انها افزوده شده و همچنان  ادامه دارد.مردم بخوبی می دانند سوریه در  این مدت  همیشه ، نفت مجانی و سلاحهای سنگین و سبک تسلیحاتی از ایران دریافت کرده است در طول این سالها  مسئله اقتصادی این کشور جنگزده را هم همیشه  ایران حل کرده است . کشوری که همیشه وابسته به ایران و روسیه بوده است . در برابر این کمکهای بلاعوض ، رژیم جنگ طلب ایران ، همیشه استفاده های سیاسی خود را از سوریه کرده است  تا جایی که امروز دیگر با فرستادن  علینی ، نیروهای سپاه را بنام مستئشار وارد سوریه میکند و با حقه دیگری به بنام مدافعان حرم،  دخالت در سیاستهای سوریه را به جایی رسانده است ولی  مردم سوریه همه بدبختیها و آوارگی و تشکیل  سازمانهای تروریستی را از چشم رژیم ج اسلامی خصوصا سپاه پاسداران  می دانند و لاجرم سوری ها با ما ایرانیها برخوردهای زشت و زننده ای دارند این گونه برخوردها را در جریان بازی  مقدماتی جهانی ( روسیه) ایران و سوریه را در تهران همگان دیدند ، بازیکنان سوری  که نیاز به یک مساوی نیاز داشتند  تا به Play Off  دل خوش کنند در یک بازی تبانی شده این  نتیجه حاصل شده  و بعد از بازی در رختکن هرچه دلشان خواست به ایرانی توهین کردند تماشاچیانشان هم در طول بازی از کلمات زشت وکوچه بازاری کم استفاده نکردند ! وقتی رژیمی که سوریه برایش از خوزستان بیشتر ارزش پیدا می کند و هرچه پول و اسلحه و نیروی انسانی  است را در اختیار سوریها قرار میدهد بایدمنتظر چنین برخوردهایی هم بود و خائنانه تَر از اینها  دختران سوری را با هر گونه  آرایشی  با  قبول تمام هزینه هایشان  به استادیوم  می برند و برعکس  دختران ایرانی را با رعایت حجاب اجباری  به استادیوم  هم راه نمی دهند و به  آنها می گویند ، باید  پرچم سوریه را در دست داشته باشید تا بتوانید به استادیوم بروید ولی دختران ایرانی حاضر به چنین خیانت تحمیلی  تن نمی دهند جالب تَر اینکه نمایندگان زن در مجلس  که  هزینه  دختران سوری را جور کرده بودن  با وجود حجاب اسلامی نتوانستند به استادیوم راه یابند! مردم ایران  با اتفاقاتی از این قبیل بخوبی  فهمیدن که خانواده ها و طرفداران مدافعین حرم هم اجازه ورود به استادیوم را برای یک مسابقه حهانی ندارند ، فشارهایی که رژیم بعد از این مسابقه به زنان آورده است  نشان از یک عقب گری است که زنان ایران با پوست و گوشت خود حس میکنند.  کافی است نگاهی به عکسهای مسابقات چهل سال پیش بیاندازید تا این عقبگرد را بهتر حس کنید . این عکس ها و فیلمهای قدیمی دختران و پسران در کنار هم  را که مشغول تماشای  مسابقات هستند را به بخوبی نشان میدهند و هیچ اتفاقی هم رخ نمی دهد ولی امروز در قرن بیست و یکم دختران ایرانی در کشورشان اجازه تماشای مسابقات را از نزدیک ندارند! در حالیکه در گذشته  دختران نه تنها به استادیوم ها می رفتند که خود با پوشیدن پیراهن و شورت ( تریکو) در لینگهای سراسری کشور بازی می کردند و هیچ اتفاقی هم نمی افتاد حالا آخوندها و مراجع تقلید در جمهوری اسلامی ،علت خشکسالی ایران را رعایت نکردن حجاب می دانند جل الخالق !!

خیانت این رژیم حد و حساب ندارد ، هواپیماهای ایرانی پر از اسلحه و گاهی اوقات پر از سرباز و پاسدار مستئشار راهی سوریه میشوند و دختران و پسران سوری را با پرچم حزب الله به ایران بر می گردانند تا در استادیوم صدهزار نفری تهران  لطفی هم به حزب الله  کرده باشند! اینجاست که یاد سخنان خمینی می افتیم که می گفت ؛ روشنفکران نمی خواهند ما به ١۴٠٠ سال پیش بر گردیم! و  گویا حالا به همان سمت گام بر داشته اند.

رژیم در رابطه با سوریه و فوتبال و اسلحه و پاسدار و دفاع از حرم و… پا را فراتر گذاشته  تا بشار اسد و یارانش را سرمست از گذشته  در مقابل إسرائیلی ها ببیند ، بطوریکه  تمامی خرجها و هزینه های بازسازی کارخانه آبجوسازی دمشق  را از جیب مردم ایران پرداخت کرده است ، شاید هم ورود دختران و پسران سوری با بهمراه داشتن آبجوی دمشق  به استادیوم صدهزار نفری آزادی إلزامی یا همان اوجب واجبات  باشد! این همان حفظ نظام است که از “اوجب واجبات” میباشد که خمینی گفته بود، حفظ نظام با متوسل شدن به هر شیوه ای چنین بکار میاید.  ٣٨ سال است که اجرا میشود تا نظام آدمکش حفظ شود! دختران سوری را با آرایش های غلیظ به استادیوم راه میدهند و برعکس بر صورت دختران ایرانی أسید می پاشند تا نظام اسلامی خدشه ای بر آن وارد نشود ! از دختران ایرانی می خواهند که با پرچم سوریه و حزب الله به استادیوم بیایند ولی دختران ایرانی با تو دهانی به این نظام دهانکجی میکنند. دختران ایرانی تا کنون جوابهای محکمی به نظام زن ستیز داده اند و این بار نوبت مردان ایران است که به دفاع از زنان برخیزند و با نرفتن به استادیوم ها تو دهانی محکمی به این رژیم بزنند .

این تنها راهی است که  درهای بسته شدهء  استادیوم ها را به روی زنان ایران باز می کندو اگر تن به چنین کاری ندهند بازیهای فوتبال و والیبال و… بدون تماشاچی برگزار میشود.

 

One comment

  1. نقد اعمال فاشیستی رژیم علیه زنان ایرانی جای خود دارد اما موضع مقاله در ارتباط با سیاستهای ارتجاعی غرب و اسرائیل روشن نیست، گرچه مسئله جنگ را به میان میکشد. حال من روشن میکنم، البته به اختصار.

    قضیه این است که نظام استثمار نیروی کار که امروزه بصورت نظام بردگی مزدی درآمده همیشه با مخالفت و شورش بردگان مزدی و زحمتکشان مواجه هست. بدینجهت دولتهای استثمارگر تمایل دارند تا مناطق نفوذ و قلمروهای استثمارگران دیگر را به چنگ بیاورند تا فشارهای بردگان خودی را کاهش دهند. این موضوع موجب پیدایش استعمار و جنگ می شود. دولتهای غربی و اسرائیل فعلا ابتکار عمل را در این کشورگشایی و یا گذاشتن نوکرهای خود در راس دولت ملیتهای رقیب در دست دارند. دولت ارتجاعی و فاشیستی ایران هم به علت ضعفهای خود که از مذهب و دیکتاتوری اش برمیخیزد، زیر ضرب غرب و اسرائیل است تا یا رفتارهای خود را در صحنه بین المللی اصلاح کند و یا سرنگون شود. حال دولت ایران هم مثل دشمنانش وارد پیمانهای جنگهای ارتجاعی منطقه شده است. این کار دولت ایران در چهارچوب نظام استثماری انتقاد پذیر نیست. در انتقاد به این کار باید اول چهارچوب انتقاد روشن شود. متاسفانه مقاله حامل آن نیست و بنظر می آید از زاویه منافع استثمارگران نوشته شده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.