نامه مسئول اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب فرخ قهرمانی به نخست وزیر سوئد

Print Friendly, PDF & Email

به آقای استفان لوف ون نخست وزیر محترم سوئد

جناب آقای نخست وزیر این نامه را درحالی برای شما می نویسیم که سی و هفت روزاز شروع اعتصاب غذای بیش از سی روزنامه نگار، معلم وفعال کارگری که غیر قانونی دستگیر شده اند در زندان گوهر دشت میگذرد و امروز خطرمرگ آنان را تهدید میکند.

جناب نخست وزیر به اطلاعتان میرسانیم :که جرم معلمین و کارگران زندانی درحال مرگ درخواست تشکیل سندیکا و انحادیه های آزاد ومستقل است از همان اتحادیه هائی که شما از رهبریش به مقام نخست وزیری رسیده اید و جرم روزنانه نگاران درحال مرگ آن چیزی است که شما درمقام نخست وزیر سوئد برای حفظ آن قسم یاد کرده اید یعنی آزادی بیان و عقیده.

آقای نخست وزیر چنانچه گفته های ما را نادرست و یا حتی اغراق آمیز می دانید، می توانید صحت آن را از چهار اتحادیه بزرگ سوئد از جمله اتحادیه ای که خود رهبری آن را به دست داشته اید استعلام نمائید.

آقای نخست وزیراتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب از شما درخواست می نماییم ؛ چنانچه به آزادی، برابری و عدالت اجتمائی باور دارید به عنوان یکی از بزرگترین همکاران اقتصادی جمهوری اسلامی خواهان رسیدگی به درخواست این زندانیان و آزادی بدون قید وشرط آنان از زندان بشوید. مردم ایران همچون همیشه ادوار تاریخی خویش ، در فردای آزادی کشور، هیچگاه دوستان و دشمنان خود را فراموش نخواهند کرد.

اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب

دبیراتحادیه

فرخ قهرمانی

پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.