تظاهرات کارگران در ۱۸۰ شهر فرانسه علیه قانون کار مورد حمایت رئیس جمهور

Print Friendly, PDF & Email

بی بی سی هزاران معترض به تغییر قانون کار فرانسه امروز به خیابان آمدند.

این تظاهرات سراسری به دعوت اتحادیه سی‌جی‌تی یکی از اصلی‌ترین سندیکاهای فرانسه در پاریس و ۱۸۰ شهر فرانسه در حال برگزاری است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه از تغییراتی در قانون کار که روند استخدام و اخراج را برای کارفرمایان در فرانسه آسانتر می‌کند حمایت می‌کند چرا که به نظر او این تغییرات برای رقابتی‌تر شدن اقتصاد این کشور ضروری است

تظاهرات به سبک فرانسوی
معترضان به تغییرات قانون کار مورد حمایت امانوئل مکرون، در  و سراسر فرانسه به خیابان آمدند.
فرستنده پوریا

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.