تهدید خاتمی توسط مراجع قم در دومین دوره ریاست جمهوری: اگر در کابینه وزیر زن باشد فتوا خواهیم داد که مالیات دادن به دولت حرام است

Print Friendly, PDF & Email

 

محمد علی ابطحی گفت: بعد از انتخابات سال ٨٠ که آقای خاتمی برای دومین بار رئیس جمهور شد از قم اطلاع دادند که یکی از مراجع پیامی برای رئیس جمهور دارد. به محضرشان رفتم. پیام دادند که به رئیس جمهور بگوئید اگر در کابینه وزیر زن باشد فتوا خواهیم داد که مالیات دادن به دولت حرام است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.