ترانه ى خدا حافظى
بهروز داودى

Print Friendly, PDF & Email
ترانه ى    خدا حافظى 
ترجمه شعرى از :
 ادموند هاروکور *
ترک کردن
کمى مردن است
اندکى مردن
در  آنچه
دوستش میدارى 
اندکى از خویشتن
هر زمان  ،  هر کجا
بر جاى گذاشتن
آخرین سطر هر شعر 
همواره
سوگوار آرزوئى است
ترک کردن
اندکى مردن است
در آنچه دوستش میدارى
ترک کردن
بازىِ کاشتن بذرِ روح 
در  هر  خدا حافظى 
تا آخرین  وداع  است
ترک کردن
کمى مردن است
ترک کردن
کمى مردن است
*  CHANSON DE L’ADIEU  
       Edmond Haraucourt
با سپاس از  ع  الف

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.