محیط زیست: در دیلمان زباله جای خود را به کیسه پارچه ای داد/ توزیع کیسه‌های پارچه‌ای در سیاهکل

Print Friendly, PDF & Email

مسافرانی که امروز منطقه دیلمان را برای تفریح انتخاب کرده بودند، با اقدام دوستداران محیط زیست این منطقه برای جایگزینی کیسه های پارچه ای با نایلون های حمل زباله مواجه شدند.

همزمان با روز بدون نایلکس، موسسه دوستداران محیط زیست سیاهکل به توزیع کیسه های پارچه ای بین مسافران ورودی به این شهر، اقدام کرد. توزیع کیسه های پارچه ای به جای استفاده از نایلکس برای زباله ها یکی از نخستین اقداماتی است که از نظر مدیرعامل موسسه دوستداران سیاهکل می تواند تا حدودی از رهاسازی زباله های تجدیدناپذیر در متطقه جلوگیری کند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.