کارگر
شعر: باد مک کیلآپس
برگردان: شاهین شعبانیان

Print Friendly, PDF & Email

 

 

                                     برای بزرگداشت روز جهانی کارگر  ۱

May 2017

 

من کِشتی ها و راه آهن ها را برای تو ساخته ام،

من که در کارخانه ها و معادنِ تو کارکرده ام.

من جاده هایی برایت ساختم تا بتوانی در ان مسافرت کنی.

من عصارۀ انگور را جدا کرده تا برای تو شراب تولید کنم.

***

من شبها تا دیر وقت در کارخانه های لباس سازی برای تو لباس دوختم.

من در مزرعه ها گندم درو کردم تا نان داشته باشی.

من خانه ها برایت احداث کردم که بتوانی در ان زندگی کنی.

من کتابهای تان را چاپ کردم که بتوانید بخوانید.

***

من دو اقیانوسِ بزرگ را با کانالی بهم متصل کردم.

من از فولاد پُلی ساختم تا از رودخانه های عظیم عبور کنی.

من ساختمان های بزرگ و اسمانخراش ها را ایجاد کردم.

و هم چنین اتوموبیلی را که با ان مسافرت میکنی.

***

من با قایقِ نجات به کشتی های در حال غرق رفته تا نجات ات دهم.

موقعیکه طوفانِ دریا برای طعمۀ خود بیقرار بود.

من از خانه های تان محافظت کردم تا دزدان

در قعر شب نتوانند زندگی تو را تاراج کنند.

***

در هر مکانی که پیشرفت و ترقی وجود دارد مرا خواهی یافت.

بدونِ وجودِ من دنیا نمیتواند امور خود را اداره کند.

با وجود این تو بقایِ زندگی مرا نا دیده می گیری،

با مُزد بخور و نمیری که برای کارم پرداخت میکنی.

***

امروز تو مرا مثلِ برده ای مزد بگیر به استثمار کشیده ای.

تو فکر کنی که روی تختِ شاهی نشسته و فرمان صادر میکنی

اما فردا من زنجیر های پای گیرِ خود را خواهم شکست،

و اماده خواهم بود که سهمِ خود را بگیرم.

***

 

من فرماندۀ کار در کارخانه و بیرون از کارخانه هستم.

قدرتِ من در تعدادِ کثیر ما است در برابرِ تو

دیگر در برابرت تعظیم نخواهم کرد.

من کارگرام و اراده میکنم که قسمتِ خود را از ثروتی که بوجود اورده ام بگیرم.

 

  • این شعر در سالِ ۱۹۳۰ بوسیلۀ کارگری بنام باد مک کیلآپس (Bud McKillups) ، که یکی از اعضای اتحادیۀ برادران متحدِ نجارامریکا      (United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America) بود، نوشته شده است.

این شعر و اشعارِ سرودۀ دیگر بوسیلۀ کارگران اتحادیه های کارگریِ امریکا در خلالِ سالهای ۱۹۲۹-۱۹۴۱ درمجموعۀ ” فردا، شما کار خواهید داشت،” در سریال اثاری در حوضۀ “طبقات: فرهنگ،” بهمت دکتر جان مارش استاد زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاۀ ایالتی پنسیلوانیا جمع آوری و در سال ۲۰۰۷ بچاپ رسید:

You Work Tomorrow: An Anthology of American Labor Poetry, 1921-41, John Marsh, Editor.

شعرٍ ترجمه شده بالا را میتوان در صفحۀ ۶۸ کتاب ذکر شده و به زبان انگیسی مطالعه کرد.

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.